Magyar Fényreklámgyártók Szövetség megalapítása

2015. év januárjában a világító reklámgyártás hat hazai képviselője elhatározta a Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége (angol neve: Hungarian Sign Federation) megalakítását.

Az alapítók – Alustart Kft, Béflex Zrt, Bepro Kft, Neon Sign Kft, Polisign Kft, TZKY Kft képviselői – tenni kívánnak a világító reklámokat gyártó szakemberek, vállalkozások szakmai párbeszédének kialakulása, az összefogás és az iparág színvonalának emelése érdekében. Szeretnék elősegíteni az igényes kivitelű, magyar gyártású reklámok elterjedését az unió területén. Itthon és külföldön is magas szintű vizuális kultúrát képviselő, környezetkímélő, fenntartható üzemeltetésű reklámfeliratok – világító táblák készítésére ösztönözni.

Magyar Fényreklámgyártók Szövetség megalapítása 1

A Szövetség céljai között szerepel a magyarországi reklámipar technikai, környezeti és gazdasági javulásnak elősegítése egy fórum által, ahol az új fejlesztésekről, technológiai újdonságokról, szakmát érintő hírekről, szabványokról, hatósági elvárásokról lehet tájékozódni, amely együttműködések, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatok kialakítására ösztönöz, ahol ingyenesen tapasztalatot és információkat lehet cserélni, közös célokat, programokat lehet kijelölni és közös erővel véghezvinni.

A magyarországi fényreklám gyártók érdekképviselete az Európai Fényreklámgyártók Szövetségében (European Sign Federation), illetve európai tendereken, hatóságokkal történő egyeztetések során. Együttműködés más szakmai szervezetekkel.

A tagok jogi és gazdasági érdekeinek megvédése, megőrzése és fejlesztése. A reklámfelirat gyártás, mint szakma alapértékeinek, etikai normáinak, illetve szakmai, műszaki elvárásrendszerének lefektetése és ezek fejlesztésének ösztönzése.

A szakma szókincsének közös platformra hozása, kialakítása, valamint annak átültetése, elterjesztése a köznyelvben.

Szakmai akkreditációs rendszer felépítése, amely objektíven, szigorú szakmai normák alapján kategorizálja a magyarországi gyártókat és fogalmaz meg ajánlásokat a nagy megrendelők irányába az egyes tendereken meghívásra érdemes cégekről.

Reklámipari szakmai képzési/továbbképzési rendszer megalapozása, felépítése.

Magyar Fényreklámgyártók Szövetség megalapítása 2

A szövetség kidolgozta az új tagok felvételével kapcsolatos szempontrendszerét. Olyan magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyiségű cégeket várnak, akik saját gyártói kapacitással, megfelelő számú alkalmazotti létszámmal, legalább három éves, a szakmában eltöltött múlttal rendelkeznek (3 lezárt üzleti év).

Üzemi tevékenységük eredménye nem negatív, nem állnak csőd vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, valamint a cég vezetőjének, tulajdonosi körének hasonló tevékenységű cége az elmúlt 5 évben nem került felszámolásra, nem indult ellene csődeljárás. Nem utolsó sorban két tag a ajánlását tudhatja magáénak, valamit vállalja megfizetni az éves tagdíjat. Az új tagok felvételéről mindig a soron következő közgyűlés dönt.

A Szövetség egyelőre nem kíván főállású alkalmazottat foglalkoztatni. A feladatokat felosztották maguk között a tagok, és az új belépők esetén is feltetszik a kérdést: ki, miben tud részt venni, tenni, segíteni a közös célokat.

Magyar Fényreklámgyártók Szövetség megalapítása 3

A szövetség közgyűléseit felváltva, a tagok által biztosított helyeken rendezi meg. Első találkozójukat a Polisign cégcsoport telephelyén tartották meg 2015. április 16-án. A jó hangulatú rendezvényt meghívott szakértők előadása indította.

Halics Péter okleveles építőmérnök, statikus beszélt a fényreklámok gyártására vonatkozó szerkezeti előírásokról, szabványokról, statikai irányelvekről. Prezentációját néhány fényképpel is illusztrálta, amely szemléletesen mutatta be a statikai tervezés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményét, a kivitelezési hiányosságok idővel megmutatkozó eredményét, a karbantartási munkálatok szükségességét a reklámszerkezetek esetében.

Sümegi István villamosmérnök, érintésvédelmi felülvizsgáló a villamos berendezésekre vonatkozó szabványokról, szabályozókról, CE jelölésről tartott összefoglalót.

Alácsi Aurél a MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház sales director két témában tartott előadást. Egyrészt bemutatta a Magyar Nemzeti Kereskedőház működését, felvázolta az együttműködési lehetőségeket a szövetséggel, a tagvállalatokkal. Beszélt a különböző kiállításon való részvételi lehetőségekről. Másrészt az új, 2020-ig megvalósuló pályázati rendszert és abban rejlő lehetőségeket mutatta be.

Magyar Fényreklámgyártók Szövetség megalapítása 4

Az előadások után került sor a felvételi akkreditáció elfogadására, a következő közgyűlés helyének, idejének meghatározására, az előterjesztett etikai kódex megvitatására, pontosítására. A Szövetség kifejezetten nagy hangsúlyt kíván fektetni az Etikai Kódex minél szélesebb körben való megismertetésére, népszerűsítésére. Az Etikai kódexet valamint az előadások anyagát a Szövetség a honlapján fogja elérhetővé tenni a nyilvánosság számára.

A szövetség honlapja a www. hsf.hu jelenleg fejlesztés alatt áll. A honlapon található elérhetőségeken várják a szakma képviselőinek érdeklődését, a megfogalmazott célok eléréshez felajánlást, valamint azokat a kérdéseket, problémákat amelyekkel kapcsolatban közös fellépést, közös válasz megtalálását várják.

Magyar Fényreklámgyártók Szövetség megalapítása