Összefoglaló 2019. tavaszi közgyűlés Noszvaj

A Magyar Fényreklámgyártók Szövetségének (HSF) 2019 évi tavaszi közgyűlése a Bükk lábánál elterülő festői faluban, Noszvajon került megrendezésre. A De La Motte kastély tárlatvezetéses megtekintését közös ebéd követte, majd ezt követően kezdődött meg az érdemi munka.

De La Motte kastélypark

 

Az elnökség értékelte egyrészt az elmúlt év eredményeit, másrészt benyújtotta 2018 év mérlegét elfogadásra. Felvázolta a 2019 év főbb bevételi-kiadási számait, a már körvonalazódott programok tükrében. Meghatározásra került az őszi közgyűlés időpontja, az idei Gál Imre díj feltételrendszere. Niedermayer Gergő tartott beszámolót a nemzetközi szövetség portói kongresszusáról.
A HSF alapszabályának értelmében két évente új vezetőség megválasztására kerül sor. Csanaky Zsuzsa leköszönő elnök beszámolt az elnökség eddigi hazai és nemzetközi munkájáról, a folyamatban lévő projektekről, megoldásra váró feladatokról. Beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A jelöltállítás során javaslat fogalmazódott meg az új elnökség összetételét illetően, a megújulás és folyamatosság egyensúlyának jegyében.

Niedermayer Gergő (EKI KREATIVE) leköszönő főtitkár a felügyelő bizottságban kapott elnöki tisztséget. Valamint folytatja az  európai szervezetben megkezdett munkáját. Felügyelő bizottsági tagoknak Török Dávid (ASTRAL SIGNS) és Bácskai György (FRF) lettek megválasztva.

A főtitkári posztra Fórizs Miklós (TZKY DESIGN), alelnöki posztra Czobor Lajos (GBAM), míg az elnöki tisztségre Bacskai János (POLISIGN) kapott egyöntetű bizalmat a közgyűléstől.

Az estét közös pincelátogatás és borvacsora zárta. Thummerer Éva mutatta be a Thummerer családi pincészetben folyó munkát, valamint a kitűnő kemencés ételekhez felszolgált borokat.

 

Bacskai János a Szövetség új elnöke folytatni szeretné az eddig kialakult jó gyakorlatot. Képviselni a szövetség érdekeit, képviselni a magyar érdekeket a nemzetközi szövetségben. Az elkövetkező ciklusban bőven ad még feladatot a szakma elismertetése, a képzés beindítása, a szakkönyv magyarországi kiadása.   A szövetség nyitni szeretne a képzőhelyek és a fiatalok felé bemutatva a reklámiparban található munkalehetőségeket. A szövetség nem csak a cégvezetőknek nyújt alkalmat a találkozásra, hanem a sportnap keretében a szakmában dolgozóknak is. A résztvevő cégek számának növelésével, aktívabb rendezvényeket kívánunk elérni.  

Csanaky Zsuzsa elnök beszámolója

HSF – elnökségi beszámoló az eltelt 2 évről, a 2. elnökség munkájáról

Ismét eltelt 2 év, a Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége (HSF) jelenlegi elnökségének mandátuma 2019. május elején lejár. A szövetség megalakulásakor úgy határozott, hogy új tisztségviselők megválasztásával biztosítják a folyamatos megújulást, illetve a munkában való részvétel megosztását. Az elnökség értékeli az eltelt 2 év eseményeit, az elért eredményeket, illetve összefoglalja a folyamatban lévő munkákat.

2 évvel ezelőtt egy stabil lábakon álló 13 tagú testület irányítását vették át, mely szövetség sikeresen és elismerten került bevezetésre a nemzetközi szövetség (ESF) életébe. A tagok között sikerült élénk párbeszédet kialakítani, közös célok kerültek meghatározásra, és bár továbbra is konkurensei egymásnak, felismerték, hogy sok olyan problémájuk van, melyekre közösen könnyebben lehet megoldást találni.

A 2017. májusában megválasztott elnökség legelső feladatának a honlap frissítését, napra készségét tekintette. Elkészült a német nyelvű és befejeződött az angol nyelvű fordítás. Felkerült a honlapra egy szakmai szótár is, ami segíthet a megrendelőknek, és a gyártóknak a közös nyelv megtalálásában. A gyártók sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy megrendelői oldalról ellentmondásos feladatok kerülnek meghatározásra, gyakran érthetetlen műszaki kifejezéseket tartalmaznak a tenderkiírások (pl: víztiszta opál plexi, neon fénycsöves megvilágítás, plexi üveg, stb.) Jelszóval védett menüpontok tartalmazzák a folyamatban lévő pályázatokat, a szakmai kiállítások listáját, az érvényben lévő szakmába vágó szabványok gyűjteményét. Különböző tervezési, felhasználási segédletek kerültek feltöltésre, ill. a közgyűlések szakmai előadásainak anyagai is elérhetőek. A honlappal kapcsolatos feladatokat Lember István (Sign System) alelnök koordinálja.

Az elnökség Csanaky Zsuzsa (Neon Sign) elnök vezetésével tervbe vette egy pártoló tagsági rendszer kidolgozását az alapanyag- és eszközforgalmazók részére, hogy tovább szélesítse a szakma szereplői között kialakult párbeszédet. Az ehhez szükséges alapszabályzat-módosítást 8 pártoló tag csatlakozása követte, akik aktívan vesznek részt a szövetség életében. A Sign Magazin is a pártoló tagok közé tartozik, cikkeivel segíti a szövetség ismertté tételét.

Folytatódtak a jó hangulatú tavaszi és őszi közgyűlések, melyeken a szűken vett szakmai előadásokat felváltották a kifejezetten cégvezetőknek szóló témák pl.jogi ismeretek, vállaltirányítási rendszerek, változásmenedzselés, stb. A szakmai előadásokra vonatkozó megnövekedett igény kielégítésére, és a cégek innovációjának segítése érdekében nagy sikerű nyílt szakmai napot szerveztek, ahol a pártoló tagok magas színvonalú előadásokat tartottak a legmodernebb alapanyagokról, a legújabb fejlesztésű gépekről. A résztvevők között ugyanúgy jelen voltak a tagok beszerzői, gyártásirányítói, mint külsős cégek képviselői. A szakmai nap megszervezésével évenkénti rendszerességgel jelentkező hagyományt szeretnének teremteni.

Az előző ciklusban elkezdődött a szakmai képzés beindításának előkészítése, és ennek eredményeképpen bejegyzésre került 2 szakma is, egy szellemi tevékenységet felölelő termékmenedzseri és egy gyártó-szerelői szakma. A tényleges szakképzés megkezdéséhez a következő legfontosabb feladat a tananyag összeállítása. Jelenleg a magyar piacon nem található a képzésre alkalmas magas színvonalú szakkönyv, viszont német nyelven elérhető. A szerzőkkel és a kiadóval való kapcsolatfelvételt követően sikerült megszerezni a szövetségen belüli kiadás és terjesztés engedélyét, megvannak a szakfordítók, a kiadáshoz szükséges ajánlatok. A tervek szerint a szakmai lektorálást a tagok végeznék. Az április elejei közgyűlésen kerülhet elfogadásra a nem kis költségű projekt megvalósítása. Amennyiben a tagok megszavazzák a szakkönyv kiadását, még az idén, Karácsony előtt megjelenhet a kiadvány, és ezután valóban elindulhat majd a szakképzés.

A GDPR adatkezelési szabályozás bevezetését követően az érdeklődő tagok számára közös ajánlatkéréssel megszervezték a szabályzat kidolgozását, ezzel jelentős árkedvezményt tudtak elérni.

Kidolgoztak egy kérdőívet, melynek segítségével évi rendszerességgel tudják monitorozni a szakmai trendeket, a  piaci helyzetet, ill. a  cégek fejlődését a közbenső időszakokban.

Az európai szövetség (ESF) életében aktív részvétel mellett egyedi marketing feladatok ellátásával vesz részt Nidermayer Gergő (EKI Creative), főtitkár. Munkájával határainkon túl is népszerűsíti a magyar szakmát.

Folytatódik az egyre népszerűbb tavaszi focikupa megrendezése, idén 4. alkalommal mérkőznek meg a tagok ill. pártolótagok a kupáért. A labdarúgás mellett bowling versenyre is sor kerül majd.

A 2016-ban alapított Gál Imre díj már harmadszor került 2018 őszén átadásra, ismét magas  színvonalú pályamunkák érkeztek.

A szövetség elismertségét jelenti, hogy vitás szakmai kérdésekben szakértőként kikérik a HSF véleményét.

Az elnökség bízik benne, hogy az általuk elvégzett feladatokkal sikerült eredményesen folytatni az elkezdett munkát és biztos benne, hogy a következő elnökség is új ötletekkel színesíti majd a szövetség életét, emeli a szakma színvonalát.

Az elnökségi beszámolót követően Nidermayer Gergő adott tájékoztatást az Európai Sign Szövetség munkájáról.

Nidermayer Gergő beszámolója az ESF őszi kongresszusáról

Az Európai Sign Szövetség (ESF) 2019.03.14-15-én tartotta őszi kongresszusát melyen 16 ország közel 30 delegáltja, továbbá a FESPA és az ISA küldöttjei vettek részt.

Ez évben a megbeszéléseknek a Portugáliai Porto városában található Vincci hotel adott otthont, ahol a rendezvény házigazdája és az ESF helyi képviselője, a portugál Paulo Meunier fogadta az egybegyűlteket.

A csütörtöki zárt vezetői megbeszélést egy helyi étteremben elköltött közös vacsora követte, melyen a másnapi kongresszusra már megérkezett delegáltak vettek részt.

Ezt követte a péntek reggel kezdődő nyílt kongresszus, melyen az ESF előző ciklusának működéséről számoltak be az egyes munkacsoportok vezetői.

Nyitásképp összefoglalót halhattunk Manos Korres elnöktől, a görögországi ELOT-al kötött megállapodásról mely várhatóan 2019-2020-ban segít a szövetségnek az EU szabványok harmonizálásában.

Megtartotta beszámolóját a Technológiai Munkacsoport, melynek célja a világítótáblák gyártásával kapcsolatos európai szabványok felülvizsgálata és azok kialakítása, továbbá a szakmai érdekképviselet érvényesítése a szabványalkotásban. Az elmúlt időszak kiemelt témája a fényerősség szabályzás és mérés mellett a világítótáblák tűzvédelmi besorolásával kapcsolatos szabványok voltak. Ezen szabványok esetében a bizottság új szabályozási kereteket kíván kidolgozni, melynek értelmében a világítótáblák besorolását nem azok összetevő anyagai szerint vizsgálná az illetékes hatóság, hanem a teljes terméket egy entitásként véve állapítanák meg annak tűzvédelmi besorolási osztályát. Szó esett továbbá a bizottság valamint a PVC és PMMA termékgyártók közötti egyeztetésekről, melyeket szintén a fenti probléma megoldására kezdeményezett az Európai Szövetség.

Halhattuk továbbá a közel egy éve alakult ECO NEON Munkacsoport beszámolóját az elmúlt időszakról. A munkacsoport a nagyfeszültségű neon gyártókat hivatott egy közös platformra terelni, és a már meglévő illetve a kilátásban lévő, iparágat érintő szigorú szabályozások harmonizálását és adoptálását végzi. Az elmúlt időszakban végzett kutatómunka alapján a munkacsoport megállapította, hogy Európában jelenleg 350-400 nagyfeszültségű neoncsöveket és világítótáblákat gyártó cég üzemel, de számuk egyre fogyatkozik köszönhetően a LED technológia elterjedésének. A neongyártáshoz használt káros anyagok - például a higany - fokozottan veszélyessé teszik ezt a foglalkozást.

Az ESF saját munkacsoportjainak beszámolóján felül meghallgathattuk a FESPA delegáltjainak előadását az ez évi Münchenben rendezendő kiállításról, továbbá a következő évek terveiről, melyek szerint a FESPA 2020 márciusában már új országban, új helyszínen kerül megrendezésre.

Beszámolót tartott az Egyesült Államokbeli partnerszövetség az ISA küldöttje is az elmúlt időszak történéseiről valamint az ez évi tervekről.

A beszámolók után megtartotta prezentációját a holland Stogger BV. vállalat, mely új technológiát fejlesztve vezeték nélküli LED modulok gyártásával és fejlesztésével foglakozik. Cégük az alapítók széleskörű tapasztalataiban bízva szeretné forradalmasítani a világítótábla gyártást az egyszerűen és gyorsan, sőt akár robotizálva is installálható wireless LED modulokkal és alumínium szendvicspanel hordozókkal.

A délelőtti szakasz végeztével a szövetség 3 órás zárt ülése következett, melyen a tagok a következő éves költségvetés-tervezetet és a 2019-es év terveit vitatták meg. Ezen ülésszak alatt meghatározásra került a következő őszi kongresszus időpontja, mely 2019.október 23-25-én lesz esedékes. 

A hosszú nap után helyi vendéglátóink szervezésében a méltán híres Graham’s családi pincészetet látogatták meg az egybegyűltek. Itt került sor az esemény gálavacsorájára is, ahol a leköszönő francia Sylvie Raimbault több delegált megható köszöntője után oklevelet vehetett át az elmúlt években végzett áldozatos munkájáért.

Az egybegyűltek az elmúlt munkával teli időszakot eredményesnek ítélték, a kongresszus és közgyűlés jó hangulatban telt.

Az ESF tagjai bizakodva néznek a következő ciklus kihívásai elé.